پاییز 94                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

 

دوره هاي كوتاه مدت

توجه: کلاس اکسس دانشجویان کاربرد کامپیوتر و همچنین سیستم های اطلاعات مدیریت در روز پنجشبه مورخ 10/10/94 از ساعت 9:00 به بعد برگزار می گردد

 

 

 

دروس دانشگاهي

سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبيه سازي

تحلیل سیستمها

کارآفرینی

كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع

پروژه پاياني