اخبار

كلاس جبراني روز پنجشنبه مورخ 93/10/04 از ساعت 10:30 الي 12:00 برگزار مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاييز 93

    سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته  

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه و سمينار

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط