اخبار

جلسات جمعه مورخ 9/3/93 از ساعت 13:30 الي 18:30 برگزار خواهد گرديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمستان 92

    سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)  

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط