اخبار

جلسات جمعه مورخ 9/3/93 از ساعت 8:30 الي 12:00 برگزار خواهد گرديد

 

 زمستان 92

تحلیل سیستمها    

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط