زمستان 92                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

 

دوره هاي كوتاه مدت

نرم افزار COMFAR III

 

 

دروس دانشگاهي

سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته

تحلیل سیستمها

سيستمهاي اطلاعات مديريت

كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع

اصول شبيه سازي

پروژه پاياني