زمستان 91

(CIS)كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع   

منابع و سیلابس درسی

           منابع:

 • مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات، افرایم توربان، ریچارد پاتر، رکس کلی راینر، ترجمه اکبر مصطفوی، جواد اکبری، مجتبی مصطفوی، ناقوس (14 شهریور، 1391)

 • کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (رشته مهندسی صنایع)، حمیدرضا ایزدبخش، مونا انوری، مرتضی صابری، امیر مستعلی، رضا توکلی مقدم (ويراستار)، دانشگاه پیام نور (16 مهر، 1391)

 • کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،  صادق شهبازی، ابراهیم کریمی کیا، جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) (22 تیر، 1389)  

 • کاربرد اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات، ، نانسی وایدا، اندرو وازونی، رانی ریچاردسون، ترجمه ابوالفضل کاظمی، مهدی قمی، جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) (14 آبان، 1391)

 • آموزش کاربردی نرم افزار اکسس، مرتضی جوشقانی زاده، مرسل (01 دی، 1387)

 • آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها در Comfar و کاربرد آن در تهیه طرحهای توجیهی،  مجید میربد، حسین دورودیان، نوآور (06 شهریور، 1391)

 • جزوه آموزش نرم افزار Comfar III

 • راهنمای نرم افزار WinQSB، سیدزمان حسینی، مظفر قنبرزاده نیار، مریم حسینی (ويراستار)، موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علامه محدث نوری (10 مرداد، 1385)

 • کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 16، مقصود امیری، شایان کرمی، مائده سلماسی (ويراستار)، خدمات نشر کیان رایانه سبز (22 خرداد، 1391)

 • معرفی نرم‌افزار Expert choice (به همراه خلاصه‌ای بر مطالب AHP)، علی نیک مردان، جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) (10 آبان، 1391)

 • شبیه سازی با نرم افزار ارنا، دبلیو.دیوید کلتون، رندال پی سادوسکی، دیویدتی استارک، ترجمه محسن باقری، علی سیبویه، طه حسین حجازی، فرایاز (23 خرداد، 1390)

 

         سیلابس درسی:

هفته تاريخ مباحت مطروحه
1 91/11/19 -
2 91/11/26 مقدمه تجارت و فن آوري اطلاعات
3 91/12/03 فن آوري اطلاعات در سازمانهاي نوين
4 91/12/10 سخت افزار/آشنايي با نرم افزار صفحه گسترده MS Excel
5 91/12/17 نرم افزار/آشنايي با نرم افزار صفحه گسترده MS Excel
6 91/12/24 ارتباط از راه دور و شبكه ها/آشنايي با نرم افزار صفحه گسترده MS Excel
- 92/01/01 تعطيل
- 92/01/08 تعطيل
7 92/01/15 ارتباط از راه دور و شبكه ها/آشنايي با نرم افزار بانك اطلاعاتي MS Access
8 92/01/22 اينترنت و اينترانت/آشنايي با نرم افزار بانك اطلاعاتي MS Access
9 92/01/29 كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي/آشنايي با نرم افزار مديريت پروژه MSP
10 92/02/05 كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي/آشنايي با نرم افزار Comfar III
11 92/02/12 سيستم هاي هوشمند در تجارت/آشنايي با نرم افزار Win QSB
12 92/02/19 سيستم هاي هوشمند در تجارت/آشنايي با نرم افزار Minitab
13 92/02/26 مسائل اخلاقي، تاثيرات و امنيت فن آوري اطلاعات/آشنايي با نرم افزار Minitab
14 92/03/02 مسائل اخلاقي، تاثيرات و امنيت فن آوري اطلاعات/آشنايي با نرم افزار Expert Choice
15 92/03/09 سيستمهاي سيار، بي سيم و نامرئي/آشنايي با نرم افزار Arena