اخبار

كلاسهاي جبراني در روز سه شنبه مورخ 17/02/92 از ساعت 8:30 الي 12:00 برگزار مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 زمستان 91

    كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع(CIS)  

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط