با توجه به حرکت سریع فن آوری اطلاعات خصوصا اینترنت و به کارگیری آن در جای جای فعالیتهای انسان اینجانب بر آن شدم تا این وب سایت را راه اندازی نمایم.
به عنوان اولین قدم سعی شده است ارتباط موثری با دانشحویان دروسی که توسط اينجانب ارائه می گردد برقرار شود. امید است دانشجویان عزیز با طرح دیدگاههای خود زمينه هر چه پربارتر شدن این وب سایت را فراهم نمايند.